Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Υπάτης

Το δωμάτιο όπου λαμβάνονται τα λουτρά περιλαμβάνει το λουτήρα ο οποίος είναι βυθισμένος 0,70 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με μια μικρή σκάλα για να κατεβαίνει ο λουόμενος μηχανικό σύστημα ανανέωσης του αέρα λόγω της συγκέντρωσης αερίων διοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου στο χώρο, σύστημα καθαρισμού του λουτήρα πριν και μετά το λουτρό με εκτοξευόμενο νερό θερμοκρασίας 80 ο C.

Το ιαματικό νερό είναι συνεχούς ροής και υπάρχει οπή αποχέτευσης για τον έλεγχο της στάθμης του στο λουτήρα. Στα λουτρά πολυτελείας υπάρχουν συνεχόμενα προς τους λουτήρες δωμάτια ανάπαυσης των λουομένων και κυρίως για αυτούς που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα.

Πλησίον του υδροθεραπευτηρίου βρίσκεται εγκατεστημένη η ιαματική πισινά, το νερό της οποίας έρχεται απευθείας από την πηγή και ανακυκλώνεται συνεχώς, ενώ αδειάζει και απολυμαίνεται σε καθημερινή βάση. Περιμετρικά υπάρχουν υπερυψωμένοι εκτοξευτήρες νερού με σκοπό την ανακούφιση της πλάτης και του σβέρκου.

Η πηγή της Υπάτης παρουσιάζει ιδιότυπη φυσικοχημική σύσταση και ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία υδροθειο-χλωριονατριούχων και των αλκαλικών γαιών οξυπηγών. Καμία από τις σημερινές πηγές μοιάζει με αυτή της πηγής της Υπάτης. Κυρίως η πηγή αυτή αντιπροσωπεύει 2 κατηγορίες πηγών των οξυανθρακούχων και των θειούχων κι ως εκ τούτου ανταποκρίνεται στους 2 τύπους λουτρών των οξυανθρανθρακούχων ή λουτρών διοξειδίου του άνθρακα και των υδροθειούχων.

Οι κυριότερες από τις οξυανθρακούχες πηγές οι οποίες προσομοιάζουν εν μέρει στην πηγή της Υπάτης και έχουν οργανωθεί από τα ειδικά κέντρα λουτροθεραπείας των πασχόντων από τις παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος είναι οι πηγές Royat στην Γαλλία και οι πηγές του Naubeim στην Γερμανία, αλλά και από αυτά διαφέρει η πηγή της Υπάτης, διότι περιέχει και ποσότητα υδροθείου, το οποίο δεν έχουν οι άλλες πηγές.

Πηγή Υπάτη. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 1,49 γραμμ., υδρόθειο (H2S) 0,007 γραμμ. Κατά χιλιόγραμμο νερού θερμοκρασία 33,5 βαθμοί κελσίου.

Πηγές Royat: Συγκρότημα 5 πηγών με περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακος 0,37-170 γραμ. Κατά χιλιόγραμμο νερού και θερμοκρασία 20-35 βαθμοί κελσίου.

Πηηγές Naubeim: Περιλαμβάνουν 9 πηγές με περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα 0,37-1,90 γραμ. Κατά χιλιόγραμμο νερού και θερμοκρασία απο 10-34 βαθμούς κελσίου.

Share Button
TRAVELERS' REVIEWS

FAMILY VACATION ! LOUTRA YPATHS GREECE

“Loutra Ypatis will truly rejuvenate your body, spirit and mind. Having been living in New York City, we were looking for a peaceful place away from large cities and or crowded Greek islands to unwind, and share quality time with my family. And we found this unique tranquil village in Central Greece, called Loutra Ypatis. […]

Share Button

CONNECT WITH US